Ansøgning

Ansøgere skal opfylde betingelsen i fundatsen om at være "nordiske kunstnere, fortrinsvis skrivende".

Der stilles ingen formelle krav til selve ansøgningen, men der lægges vægt på en orientering om ansøgerens baggrund og kunstneriske arbejde.

Desuden er det af interesse, hvilket formål ansøgeren har med et ophold i "Gammel Have".

Ansøgning kan løbende sendes til:

Peter Flint Jensen, Vestergade 13, DK-5750 Ringe, Danmark

Peter Flint svarer også gerne på praktiske spørgsmål og kan kontaktes på:

Telefon (+45) 20 23 39 70
E-mail: post@gammelhave.dk
 

Udlejnings/reservations oversigt

2024
2025
2026
Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December