Gammel Haves venner
Støttekreds

I forbindelse med kunstnerhusets 10 års jubilæum i 1994 blev der oprettet en støttekreds, Gammel Haves Venner, hvis formål er at skaffe penge til boligens vedligeholdelse og eventuelle udvidelse.

En gang om året udlodder Gammel Haves Venner gaver, som er skænket til formålet af de gæstende kunstnere. Hver andel på årligt 100 kroner giver et lod i lodtrækningen, der foregår på Margrethe Hansens fødselsdag, 20. april, når det er muligt. Ellers på en anden dag i foråret.

Bidrag kan indbetales til Støttekredsen Gammel Haves Venner, Sødingevej 31, 5750 Ringe, på bankkonto 1551-3348946.

To-tre gange årligt arrangeres der i samarbejde med den kunstner, som bor i huset den pågældende periode, såkaldte dagligstueaftener for støttekredsen og andre interesserede.

Der bliver sunget et par sange fra højskolesangbogen. Husets beboer fortæller lidt om sig selv og sit arbejde, og det fører ofte til samtaler i de små stuer, som både vært og gæster har glæde af.

Glemmes skal heller ikke kaffen med hjemmebag, som hører sig til ved en folkelig sammenkomst på Fyn.